Zemědělská prvovýroba

Údržba krajiny a udržování v krajině rozptýlené zeleně

Ochrana přírody a myslivost

Skladování a obchod s obilovinami a řepkou a výroba krmných směsí

Pekařská výroba

Jatečná výroba

Výroba, skladování a prodej konzumních a loupaných brambor

Nákup a odbyt jatečných a zástavových zvířat a další obchodní činnosti

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně