Sídlo společnosti
Pivovarská 197
383 01 Prachatice
IČ 63910390
DIČ CZ63910390
Telefon: 388 313 240
Fax: 388 313 681
mob: 602 425 995
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731vokna1532316731k.j1532316731

Kontakty

Ing. František Šimek, CSc.
předseda představenstva a jednatel společností
mob: 606 733 014

Ing. Jiří Vondruška
ředitel úseku zemědělské výroby /ZEFA. VKT, VKK/
mob: 602 105 992
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731ksurd1532316731nov.j1532316731

Bc. Jiří Bízek
ředitel úseku zemědělské výroby /AGRUP, ZSCH/
mob: 724 981 245
e-mail: zc.tp1532316731vzz@k1532316731ezib.1532316731j1532316731

Ing. František Vavruška
ředitel úseku zemědělské výroby /GWFA, ŠUMAVA/
mob: 607 558 161
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731ksurv1532316731av.f1532316731

Ing. Jaroslav Hubka
ředitel úseku zemědělské výroby /ZODK/
mob: 602 148 598
e-mail: zc.yn1532316731lov@y1532316731kulkd1532316731oz1532316731

Ing. Pavel Švejda
ředitel úseku zemědělské zásobování a výkup /ZZV/
mob: 606 733 719
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731djevs1532316731.p1532316731

Ing. Ludmila Bušková
ředitel úseku obchodu a potravinářské výroby
/ZZV, ZEFA, ZSCH, ODŠ/
mob: 602 184 501
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731voksu1532316731b.l1532316731

Ing. Marie Plchová
náměstek pro finance a personál /AKŠ/
mob: 602157541
e-mail: zc.tp1532316731vzz@a1532316731vohcl1532316731p.m1532316731

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně