Sídlo společnosti
Pivovarská 197
383 01 Prachatice
IČ 63910390
DIČ CZ63910390
Telefon: 388 313 240
Fax: 388 313 681
mob: 602 425 995
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511vokna1508344511k.j1508344511

Kontakty

Ing. František Šimek, CSc.
předseda představenstva a jednatel společností
mob: 606 733 014

Ing. Jiří Vondruška
ředitel úseku zemědělské výroby /ZEFA. VKT, VKK/
mob: 602 105 992
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511ksurd1508344511nov.j1508344511

Bc. Jiří Bízek
ředitel úseku zemědělské výroby /AGRUP, ZSCH/
mob: 724 981 245
e-mail: zc.tp1508344511vzz@k1508344511ezib.1508344511j1508344511

Ing. František Vavruška
ředitel úseku zemědělské výroby /GWFA, ŠUMAVA/
mob: 607 558 161
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511ksurv1508344511av.f1508344511

Ing. Jaroslav Hubka
ředitel úseku zemědělské výroby /ZODK/
mob: 602 148 598
e-mail: zc.yn1508344511lov@y1508344511kulkd1508344511oz1508344511

Ing. Pavel Švejda
ředitel úseku zemědělské zásobování a výkup /ZZV/
mob: 606 733 719
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511djevs1508344511.p1508344511

Ing. Ludmila Bušková
ředitel úseku obchodu a potravinářské výroby
/ZZV, ZEFA, ZSCH, ODŠ/
mob: 602 184 501
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511voksu1508344511b.l1508344511

Ing. Marie Plchová
náměstek pro finance a personál /AKŠ/
mob: 602157541
e-mail: zc.tp1508344511vzz@a1508344511vohcl1508344511p.m1508344511

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně