Hospodaření je i o respektu ke krajině

Roz­ho­vor pro Deník s ředi­te­lem Agro­kom­plex Šuma­va Ing. Fran­tiš­kem Šim­kem, CSc.

chovame-se-odpovedne

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně