Síd­lo spo­leč­nos­ti
Pivo­var­ská 197
383 01 Pra­cha­ti­ce
IČ 63910390
DIČ CZ63910390
Tele­fon: 388 313 240
mob: 602 425 995
e‑mail:

Kon­tak­ty

Ing. Fran­ti­šek Šimek, CSc.
před­se­da před­sta­ven­stva a jed­na­tel spo­leč­nos­tí
mob: 606 733 014

Bc. Jiří Bízek
náměs­tek pro eko­no­mi­ku a výro­bu
mob: 724 981 245
e‑mail:

Ing. David Sko­ba
ředi­tel úseku rost­lin­né výro­by a slu­žeb /ZEFA/
mob: 722 980 320
e‑mail:

Bc. Voj­těch Zmr­hal
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /ZODK/
mob: 777 757 983
e‑mail:

Ing. Fran­ti­šek Vavruš­ka
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /GWFA, ŠUMAVA, EKOŠUMAVA/
mob: 607 558 161
e‑mail:

Ing. Pavel Šve­jda
ředi­tel úseku země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup /ZZV, ZEFA, ZEOS/
mob: 606 733 719
e‑mail:

Ing. Radim Král
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /AGRUP, ZSCH, EKOAGRUP, EKOZSCH/
mob: 607 275 188
e‑mail:

Jana Mert­lí­ko­vá, BBus, Dis.
hlav­ní účet­ní — eko­nom
mob: 602 157 541
e‑mail:

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně