Rekonstrukce původně gotické tvrze v Lipovicích

 

Agro­kom­plex Šuma­va s.r.o. pro­vá­dí rekon­struk­ci kul­tur­ní památ­ky tvrz Lipo­vi­ce.

Tato akce je pod­po­ře­na z roz­počtu Jiho­čes­ké­ho kra­je.
Více z his­to­rie zde.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně